Wat is Organizational Behavior Management (OBM)?

Organizational Behavior Management (OBM) is een wetenschappelijke en bewezen methode voor het optimaliseren van prestaties binnen organisaties en het realiseren van positieve en duurzame gedragsverandering. De principes uit de toegepaste gedragsanalyse (ABA) en positieve psychologie worden succesvol gecombineerd met harde data en het bedrijfskundige OBM stappenplan. OBM is zo effectief omdat het op een systematische manier antwoord geeft op het HOE van gedragsverandering. Het is een laagdrempelige aanpak die iedereeen kan leren! 

OBM - DE WETENSCHAP VAN SUCCES

De feiten zijn zowel confronterend als onweerlegbaar. Uit decennialang onderzoek blijkt dat maar liefst 70% van de veranderings-programma's er niet in slaagt om al de doelstellingen te halen.  

 

'Gedrag' staat altijd in de top-3 van redenen voor mislukking. Dat wil zeggen, het vermogen om mensen daadwerkelijk die dingen te laten DOEN welke de organisatie voor ogen heeft.

 

Drie grote frustraties m.b.t  gedragsverandering:
1. Waarom doen ze niet wat we hebben afgesproken?
2. Waarom werken onze gedragsinterventies niet op een duurzame manier?
3. Hoe krijgen we ze zover dat ze het toch gaan doen?

 

OBM is dé evidence based methodiek die het antwoord op deze vragen heeft!

 

De grondbeginselen

OBM wordt wereldwijd al meer dan 45 jaar succesvol toegepast en heeft een bewezen track record als het gaat om het verbeteren van prestaties  in organisaties. De methodiek wordt in elk gebied van het bedrijfsleven en in tal van gerapporteerde cases met succes toegepast. OBM is gericht op het meetbaar verbeteren van prestaties door te focussen op gedrag in plaats van alléén op resultaat. Hiermee neemt het een positieve houding aan ten opzichte van het ontwerp en de implementatie van organisatieverandering. Het helpt professionals ook om veel voorkomende valkuilen van gedragsbeïnvloeding te herkennen en te vermijden, waardoor huidig leiderschap slechts effectief is in slechts 0,8% van de inspanningen om gedrag te veranderen. Dit biedt een enorm potentieel richting succesvolle aansturing van medewerkers en impactvol leiderschap.

 

Waarom OBM:

 • OBM is zowel een praktische als een wetenschappelijke benadering van gedragsverandering in organisaties;

 • Het is een op bewijs gebaseerde, door feiten gedreven methode;

 • OBM heeft zijn wortels in de V.S. en wordt al tientallen jaren onderwezen aan universiteiten wereldwijd, waaronder Harvard University, Florida Tech University en de Vrije Universiteit in Amsterdam;

 • Het is gebaseerd op wetenschappelijke principes waarvan keer op keer is bewezen dat ze werken: Sinds 1973 zijn er meer dan 60.000 studies uitgevoerd, zowel in laboratoria als in organisaties;

 • OBM kan naadloos worden geïntegreerd met andere methoden en raamwerken zoals Lean, Six Sigma, ITIL®, Agile, Scrum, DevOps, enz. en het vergroot hun effecten;

 • Het wordt steeds vaker "De Wetenschap van Succes" genoemd vanwege het feit dat OBM bewezen heeft de bedrijfsprestaties meetbaar te optimaliseren in tal van gevallen en situaties;

 • Met OBM kan men prestaties meetbaar en merkbaar verhogen en kan men, mits goed toegepast, het beste uit mensen halen met een blijvend effect;

 • Sinds de jaren zeventig van de 20e eeuw heeft OBM de kloof tussen gedragswetenschappen en bedrijfskunde overbrugd door het gebruik van een prestatieverbeteringsprotocol. Elke stap van dat protocol is een belangrijk ingrediënt van het medicijn;

 • Zelfs in een klein land als Nederland heeft OBM zijn toepassing gevonden in honderden gevallen in vele disciplines en branches van het bedrijfsleven en het openbaar bestuur, met meer dan 200 geregistreerde cases bij het ADRIBA instituut van de Vrije Universiteit;

 • Waar veel andere methoden stoppen bij het definiëren van doelen, KPI's en individuele targets, gaat OBM een essentiële stap verder: In OBM wordt gedrag meetbaar gemaakt. Uiteindelijk gaat het erom wat mensen werkelijk DOEN om een daadwerkelijke bijdrage te leveren aan een doelstelling of niet. Zoals Aubrey C. Daniels - één van de grondleggers van OBM - het zegt: "Business is gedrag";

 • Aan de basis ervan ligt een positieve aanpak waarin gewenst organisatie gedrag zoveel mogelijk wordt versterkt door het toepassen van positieve consequenties;

 • De focus ligt op het betrappen van mensen die de juiste dingen doen, in plaats van alleen maar kritiek te leveren op het niet naleven van de regels of het onderpresteren. Versterking van gedrag door erkenning vergroot de kans dat het gedrag opnieuw zal voorkomen vanwege het bio-chemische proces in de hersenen.

Zoals gedragswetenschappers graag zeggen: "Mensen houden van verandering! Zolang ze er zelf maar baat bij hebben." Een feit dat vaak vergeten wordt mee te nemen bij het ontwerpen en implementeren van organisatieverandering, omdat in de meeste gevallen alleen de organisatorische voordelen worden gedefinieerd. Waar veel frameworks managers voorzien van structuren met betrekking tot het WAAROM en het WAT, houdt OBM zich vooral bezig met het HOE van organisatieverandering.

Het OBM wetenschappelijk bewezen 7-stappen protocol:  

1. Specificeer Prestaties in termen van zowel gewenste resultaten als onderliggend gewenst gedrag;
2. Ontwerp, implementeer en gebruik een Prestatiemeetsysteem om (veranderingen in) prestatieniveaus en de kloof tussen einddoel en huidige prestatie vast te stellen;
3. Analyseer zowel huidige ongewenste gedragingen als gewenste gedragingen, gebruikmakend van de ABC-analyse;
4. Effectieve Performance Feedback organiseren op een zowel grafisch als verbaal aansprekende manier;
5. Stel Subdoelen om de kloof tussen einddoel en huidige prestatie te verdelen in acceptabele en haalbare stappen;
6. Geef Beloningen voor het bereiken van doelen en - vooral - Erkenning voor het vertonen van het gewenste gedrag dat leidt tot de resultaten die verbonden zijn met die doelen;
7. Evalueren, aanpassen, uitbreiden. Het protocol is de basis voor een levend document, waarin op iteratieve wijze vooruitgang wordt geboekt. Evaluaties en aanpassingen vinden regelmatig in het proces plaats, niet alleen achteraf.

Uiteraard bevat elke stap diverse theoretische concepten, praktische voorbeelden en checklists voor de juiste toepassing van de stap. Indien correct toegepast, kan OBM leiden tot geregistreerde prestatieverbeteringen van 400% of hoger.

 

Doelgroep

OBM is interessant voor iedereen die (mede)verantwoordelijk is voor het behalen van doelen, het verbeteren van de productiviteit en de samenwerking binnen organisaties. Steeds meer bedrijven ervaren dat als je OBM op een duurzame manier implementeert het werkplezier, de samenwerking en de productiviteit stijgt. Door het creeren van een positieve cultuur hebben werkgevers een hogere medewerkersbetrokkenheid wat zich vertaald in meer productiviteit en winst voor het bedrijf. 

 • Leiders en managers op alle niveaus

 • Bedrijfsadviseurs, incl. Lean en Lean Six Sigma adviseurs

 • Agile / Scrum professionals

 • Consultants op het gebied van arbeidsveiligheid en SHE-experts

 • Executive Coaches 

 • Continious Improvement specialists

 • Interne auditors, enz.

Waar wordt OBM al succesvol toegepast?

OBM wordt en is met succes toegepast bij het oplossen van talloze prestatievraagstukken in elk mogelijke bedrijfstak. Enkele bekende organisaties en merken zijn:
- Heineken - Voedingsmiddelen- en drankenindustrie
- Bayer - Farmaceutische Industrie
- ING - Bankwezen
- KLM - Luchtvaartmaatschappij
- KPMG Advisory - Consultancy
- Quint Wellington Redwood - IT-consultancy
- Bioventus -. Farmaceutische industrie
- Rabobank - Bankwezen
- Royal Flora Holland - Veiling & Distributie
- Jumbo - Detailhandel
- Sogeti Nederland - IT Consultancy
- Koninklijke Zeelandia - Voeding
- Mammoet - Transport

- Mobilis - Infra

- Vattenfall- Energie

Meer weten over OBM?

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan. Wij zijn benieuwd naar jouw (leer)behoefte en vertellen je graag meer over de OBM methodiek en wat dit voor jou kan betekenen.

Over Ons

OBM Academy stelt professionals in staat om met Organizational Behavior Management (OBM) effectiever te werken aan positieve gedragsverandering en meetbare prestatieverbetering binnen organisaties.

 

Algemene voorwaarden

Privacyverklaring

Accreditaties

OBM Foundation geaccrediteerd partner
OBM gecertificeerd partner VU ADRIBA

  Follow us!

Contact

OBM Academy

Keizersgracht 520h

1017 EK Amsterdam

info@obmacademy.nl

+31(0)34 1496 597

KVK 08155394

OBM Academy is een merk van ViaFormance